Prishöjning 31 juli

På grund av det svåra läget i landet beroende på torka tvingas vi höja priset på Åsebro Classic, Cool, BlackWinner, Vinnare, Classic Protein och Racing från och med 31 juli 2018.