Sänkt pris på Lucernpellets utan melass från 150 kr för 30 kg pallpris